Sản Phẩm

Tỏa sáng nụ cười xinh

Răng Hợp Kim Titan

Giá: 1.800.000 đ

Răng Toàn Sứ Cercon HT

Giá: 5.000.000 đ

Răng sứ zirconia ddbio

Giá: 4.000.000 đ

Răng Sứ Kim Quý

Giá: 8.000.000 đ

Nha khoa Việt Mỹ Sài Gòn

0234 626 8686

Email:

Website: nhakhoavietmyhue.com

 

 

NHA KHOA VIỆT MỸ SÀI GÒN

 

Địa chỉ: 223 Bà Triệu, Phường Xuân Phú, Thành Phố Huế

 

Điện thoại: 0234. 626. 8686

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 NHA KHOA VIỆT MỸ Sài Gòn. Design by Nina Co .,Ltd

SMS
Bản đồ
" "" "